Widget Afiliasi

Sebelum anda meletakkan suatu widget tersebut di laman web anda dan mewujudkan link ke AGEA.com, silakan mendaftar sebagai affiliate kami jika anda belum melakukan setakat itu. Untuk meletakkan salah satu widget di laman anda, silakan lihat link dan kod HTML di bawah.

NOTA: Selain itu parameter mandatori URL &gid=... dinyatakan di bawah, anda boleh menambah parameter pilihan &gsite=... dan menyatakan nama simbolik yang berbeza untuk setiap laman web di mana anda meletakkan widget. Sistem kami akan merekodkan nama-nama simbolik tersebut dan menggunakannya untuk menjanakan laporan afiliasi yang keberkesanan di setiap laman web.

Kod HTML:

<iframe src="https://extra.agea.com/modules/mod_liverates/liverates.php?gid=" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="middle" scrolling="no" height="144" width="302"></iframe>

Kod HTML:

<iframe src= "https://extra.agea.com/templates/extra_agea/w_timeline/timeline.php?gid=" width="302" height="160" scrolling="no" style="border: 0"></iframe>

Kod HTML:

<iframe src= "https://extra.agea.com/templates/extra_agea/w_newsstream/index.php?gid=" width="302" height="160" scrolling="no" style="border: 0"></iframe>

NOTA: nilai lebar iframe ialah flexibile.

Kod HTML:

<iframe src= "https://extra.agea.com/templates/extra_agea/w_eventcal/index.php?gid=" width="302" height="275" scrolling="no" style="border: 0"></iframe>

Kod HTML:

<iframe src= "https://extra.agea.com/templates/extra_agea/w_videotutorials/index.php?gid=" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="middle" scrolling="no" height="275" width="302"></iframe>

Kod HTML:

<iframe src="https://extra.agea.com/templates/extra_agea/w_charts/index.php?gid=" width="650" height="335" scrolling="no" style="border: 0"></iframe>

Kod HTML:

<iframe src="https://extra.agea.com/templates/extra_agea/w_worldfinance/world.php?gid=" width="460" height="350" scrolling="no" style="border: 0"></iframe>

HTML Code:

<iframe src= "https://express.agea.com/templates/express_agea/p_landing_3/index.php?gid=" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="middle" scrolling="no" height="760" width="360"></iframe>

Jika anda mengalami masalah atau anda tidak biasa dengan kod HTML yang anda perlukan untuk memasukkan
ke laman web anda, sila hubungi pasukan sokongan kami untuk bantuan.